Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku

ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock

 

2020 rok

1. Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku - W sprawie Planów finansowych na rok 2020;

2. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku - Wsprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

3. Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku- W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę trzech indywidualnych kotłowni gazowych z wewnętrzną instalacją w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kocku;

4. Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku- W sprawie powołania Komisji Socjalnej;

5. Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku - W sprawie Planów Finansowych na 2020;

 

6. Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku- W sprawie procedury wydatków publicznych w DPS w Kocku, nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oraz Regulaminu udzielenia zamówień o wartości przekraczającej 15 000 zł netto a nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro.

7.Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 30 marca 2020 roku- W sprawie planów finansowych na rok 2020.

8. Zarządzernie nr 8 z dnia 10 kwietnia 2020 roku- W sprawie Procedury postępowania z Mieszkańcem z możliwością zakażenia COVID-19, oraz w sprawie Procedury postępowania w celu ochrony Mieszkańców i Pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Kocku w związku z ogłoszonym w Polsce stanemepidemii wywołanym koronowirusem SARS  CoV-2.

9. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku- W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Domu POmocy Społęcznej w Kocku.

10. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku- W sprawie Planów finansowych na rok 2020

11. Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku- W sprawie Planów finanowych na rok 2020

12. Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku - W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy w formie spisiu z natury w Domu Pomocy Społecznej w Kocku

13. Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku- W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup nowego samochodu osobowego, typu mikrobus, do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kocku

14. Zarządzenie nr 14/2020  z dnia 31 sierpnia- W sprawie Planów finansowych na rok 2020

15. Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 9 września - W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-obiorczej magazynu spożywczego

16. Zarządzernie nr 16/2020 z dnia 10 września - W sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Kocku dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałeniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej " o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej nr II " Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gosporadki i edukacji  POWER", Działanie 2.8 " Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym"

17. Zarządzenie nr 16a/2020 z dnia 17 września- W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Kocku

18. Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 28 września - W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej magazynu spożywczego.

19. Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 30 września - W sprawie Planów finansowych na rok 2020

20.Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 15 października - W sprawie zapewnienia okul.arów korekcyjnych (szkieł i oprawek) lub soczewek kontaktowych korugujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

21. Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 28 października 2020 r. - W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawy artykułółw spożyczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kocku,

22. Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 29 października 2020 r. - W sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Kocku dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-lecznicych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

23. Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. - W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania udzielenia zamówienia na dostawę chemii gopodarczej oraz środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kocku,

24. Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia udzielenia zamówienia na dostawę pieluchomajtek oraz środków opatrunkowych dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społęcznej w Kocku,

25. Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 18 listopada 2020 r., w sprawie Planów finansowych na rok 2020, na podstawie uchwały budżetowej Nr XVIII/181/20 z dnia 4 listopada 2020 r., zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2020 rok,

26. Zarządzernie nr 25/2020 z dnia 18 listopada 2020 r., w sprawie Planów finansowych na rok 2020, na podstawie uchwały budżetowej Zarządu Powiatu w Lubartowie  Nr 437/20 z dnia 17 listopada 2020 r., zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2020 rok,

27. Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania udzielenia zamóienia na dostawę leków dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kocku

28. Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieogranoczonego na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter i przyczepy rolniczej POM

29. Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową z dnia 23 maraca 2020 roku dla zadania: "Budowa trzech indywidualnych kotłowni gazowych z wewnątrzną instalacją gazu w obiektach zespołu Pałacowo- Parkowego".

30. Zarządzernie nr 29/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., w sprawie Planów finansowych na rok 2020

31. Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu spożywczego.

32. Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

33. Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie normatywów czasu pracy i dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku.

34. Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie Planów finansowych na rok 2020

35. Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kocku.

36. Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

37. Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji sald

Informacje

Liczba wyświetleń: 211
Utworzono dnia: 31.12.2019

Historia publikacji

  • 12.01.2021 12:06, Administrator
    Edycja strony: 2020 rok
  • 07.01.2021 12:19, Administrator
    Edycja strony: 2020 rok
  • 31.12.2020 11:03, Administrator
    Edycja strony: 2020 rok